طب آبزیان آبادیس

معرفی شرکت

هسته فناور طب آبزیان آبادیس مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای گودرز هاشمی گشنیگانی

خدمات و محصولات

تولید کلاژن با درصد خلوص بالا از خیار دریایی گونه غالب خلیج فارس

استخراج و فرآوری پروتئین کلاژن با خلوص بالا و ایمن از منابع دریایی