فنی مهندسی توسعه طرح انرژی و بازیافت آینده پایدار بروجن

معرفی شرکت

واحد فناور فنی مهندسی توسعه طرح انرژی و بازیافت آینده پایدار بروجن به نمایندگی سجاد یاری بروجنی

خدمات و محصولات

بازیافت روغن خودرو به روش تلفیقی (خلا و تبخیرلایه مولکولی)
در این روش ابتدا طی یک فرآیند دی هیدریشن، آب و فرآورده های سبک گازی را طی یک فرایند تقطیر جداسازی می کنیم. در ادامه با طراحی یک برج تقطیر تحت خلا، عملا بدون مصرف نه چندان زیاد انرژی گازاویل های موجود در محصول را جدا سازی می کنیم به گونه ای که ناخالصی های آزاد شده قابل استفاده باشند.
با طراحی یک وکیوم برج دوار، با راندمان بسیار بالا و سرعت پروسه بالا، روغن پایه را طی یک پروسه تبخیر لایه نازک خالص سازی کرده و از پسماند سنگین این وکیوم برج دوار (با اضافه کردن افزودنی های موثر) قیر بدست می آوریم.