فن اوا تیام کالا زردکوه

معرفی شرکت

واحد فناور فن اوا تیام کالا زردکوه به نمایندگی آقای احسان مرادیان دشتکی

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت کالا با استفاده از نماد و نشانه های محلی و بومی استان:
هر آن چیزی که در ذهن باشد طراحان چاپسیما آنرا طراحی و تکنسین های چاپسیما روی محصول چاپ می کنند
ارسال به سراسر کشور
سفارش بصورت انلاین