هوش رایان ایرسا (هوش ابزار)

معرفی شرکت

هسته هوش ابزار با ایده متن کاوی تحت وب در سال 1397 وارد مرکز رشد شد و هم اکنون در این مرکز مشغول به فعالیت می باشد.

خدمات و محصولات

متن کاوی تحت وب