ویدا یاران سلامت

معرفی شرکت

هسته فناور ویدا یاران سلامت مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی خانم شبنم کریمیان فارغ التحصیل رشته رشته بیوشیمی

خدمات و محصولات

ساخت فراورده های تقویتیازگیاه دارویی مورینگا