پورونو

معرفی شرکت

هسته فناور پورونو فعال در حوزه "فناوری های زیستی( صنعتی و محیط زیست)" با ایده محوری "تولید رنگ از جلبک و تولید محیط کشت جلبک" به نمایندگی خانم زهرا یوسفیان دزکی

خدمات و محصولات

تولید رنگ از جلبک و تولید محیط کشت جلبک:
*رنگ موی کاملاطبیعی
*خاصیت کراتینه کردن مو
*تقویت کنندگی ریشه وساقه موآسیب دیده
*ازبین بردن موخوره وعوارض ساقه مو