یاس رایان کیان زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور یاس رایان کیان زاگرس مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای سید امیر افضلی بروجنی

خدمات و محصولات

ساخت بازی های رایانه ای برای دستگاه های اندرویدی