فنی و مهندسی برق امام قیس

معرفی شرکت

هسته فناور فنی و مهندسی برق امام قیس مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای ایمان مرادی امام قیسی

خدمات و محصولات

توربین بادی محور عمودی
این توربین دارای قابلیت های فنی فراوان بوده که با تغییر جهت باد مستلزم stop یا start مجدد نمیباشد و همین امر باعث راندمان بالای این توربین می باشد و کنترل از راه دور ژنراتور و ایست کامل پره ها به صورت خودکار از ویژگی های این توربین می باشد. این توربین از سرعت باد 5 متر بر ثانیه شروع به گردش و در 12 متر بر ثانیه به حداکثر دور خود میرسد و در سرعت 20 متر بر ثانیه stop کامل میکند.