Day: بهمن ۱۹, ۱۳۹۸

توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد: رونمایی از چهار محصول جدید تولید شده در واحد های فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری

با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مرکز رشد پارک علم و فناوری در روز شنبه ۱۹ بهمن ۹۸, از چهار محصول جدید تولید شده در واحدهای مستقر توسط ایشان رونمایی شد. محصول “کیت تشخیص میکروبی انتروباکتریاسه ها و دیگر گرم منفی ها” تولید شده در واحد فناور ” زی […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۴:۰۲ َبعد از ظهر