Day: بهمن ۲۷, ۱۳۹۹

فایل دوره آموزشی معماری سازمانی تیم های نوپا در دسترس قرار گرفت.

دوره آموزشی معماری سازمانی تیم های نوپا از سری دوره های آموزشی مرکز رشد واحدهای فناور درروز یکشنبه 26 بهمن ماه، سرفصلهای این دوره آموزشی به قرار زیر بوده است: تعاریف معماری سازمانی مفاهیم و مبانی کار تیمی تفاوت تیم و گروه اصول کار تیمی هوش هیجانی تصمیم گیری در تیم ها تیپولوژی شخصیت افراد […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۹:۲۳ َقبل از ظهر