Day: مرداد ۱۶, ۱۴۰۰

معرفی واحد فناور ماه: فناور زیست دژگرد کلونچی

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی میکند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیتهای […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸ َقبل از ظهر