Day: مرداد ۲۰, ۱۴۰۰

لیست عناوین نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی

یکی از راه‌های بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ساماندهی نیازهای و اولویت‌های پژوهشی صنایع و شرکت‌ها و همچنین آگاه کردن جامعه دانشگاهی از این نیازها می‌باشد. لذا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها اقدام به راه‌اندازی بخشی با عنوان […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۸:۲۳ َقبل از ظهر