Day: شهریور ۷, ۱۴۰۰

برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر(شهریور ماه ۱۴۰۰)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای شهریور ماه 1400 درحوزه های عمومی کسب و کار به شرح ذیل آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است. مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی، صادرات و واردات اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و مراحل قوانین کار نحوه […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۸:۳۴ َقبل از ظهر