Day: مهر ۱۴, ۱۴۰۰

معرفی واحد فناور ماه: اطلس فرداد جهان بین

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷ َبعد از ظهر