Day: آبان ۱۵, ۱۴۰۰

معرفی واحد فناور ماه: کیشا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این بار و در بخش واحد فناور ماه به معرفی هسته فناور ”توسعه مهارت و اشتغال کیشا” به نمایندگی آقای سجاد سپاهی از واحدهای خلاق مرکز رشد […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۳:۲۳ َبعد از ظهر