Day: آبان ۱۹, ۱۴۰۰

نشست خوشه فناوری “داده پردازی” در مرکز رشد برگزار شد.

سومین جلسه از مجموعه نشستهای خوشه فناوری به هسته واحدهای حوزه داده پردازی اختصاص داشت. در این جلسات ابتدا میهمانان به ارائه ایده محوری خود همراه با چالشهای پیش آمده در مسیر کسب و کار, نقاط قوت و ضعف, شکستها و پیروزیها میپردازند. پس از پایان یک دور معارفه, نشست بصورت گفتگوی صمیمانه دنبال شده […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۵:۲۹ َبعد از ظهر