Day: آبان ۲۴, ۱۴۰۰

بازدید جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از مرکز رشد واحدهای فناور

مدیر مرکز رشد سلامت، معاون پژوهشی, معاون آموزشی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی همراه با تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده از برخی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بروجن بازدید کرده و با دستاوردهای آنها آشنا شدند. با توجه به ظرفیتهای موجود در مرکز رشد […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ - ۳:۳۴ َبعد از ظهر