Day: فروردین ۳۰, ۱۴۰۱

بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان از واحد مفید دام زاگرس

رئیس پارک علم و فناوری استان از مزرعه تحقیقاتی- تولیدی واحد مفید دام زاگرس بازدید کرد. واحد فناور مفید دام زاگرس به نمایندگی آقای دکتر محمود وطن خواه با ایده محوری “سنتز بزهای پر تولید” در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان مستقر است. این واحد فناور موفق شده است در راستای […]

ادامه مطلب سه شنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱:۴۵ َبعد از ظهر