Day: مهر ۶, ۱۴۰۱

لیست نیازهای فناورانه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برای رفع چالش های خود و همچنین سرمایه گذاری در صنایع معدن تمایل به همکاری با واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری دارد. به همین جهت نیازها و چالش های این شرکت به شرح زیر اعلام شده است. ارائه راهکار جهت استخراج عناصر با ارزش […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱:۰۲ َبعد از ظهر

دوره آموزشی ثبت شرکت

دوره آموزشی ثبت شرکت از سری دوره های مصوب برنامه توانمندسازی سال 1401 مرکز رشد واحدهای فناور ویژه هسته های مستقر در دوره رشد مقدماتی، بصورت حضوری روز شنبه شانزدهم مهرماه در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار خواهد شد. سرفصل های ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر می باشد: انواع شرکت فرآیند ثبت شرکت […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱:۰۲ َبعد از ظهر

دوره آموزشی تحقیقات بازار

دوره آموزشی تحقیقات بازار از سری دوره های مصوب برنامه توانمندسازی سال 1401 مرکز رشد واحدهای فناور ویژه هسته/واحدهای مستقر، بصورت حضوری روز دوشنبه یازدهم مهرماه در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار خواهد شد. سرفصل های ارائه شده در این دوره شامل موارد زیر می باشد: شیوه های مخاطب شناسی در فروش نقش داده ها و […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱:۰۰ َبعد از ظهر