نشست خوشه تجهیزات دیجیتالی سلامت در مرکز رشد برگزار شد.

  • تاریخ انتشار : چهارشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۹
  • دسته بندی : آموزش، اخبار، خوشه فناوری
  • بازدید : 291 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

جلسات هم افزایی بین هسته/ واحدهای مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری که دارای زمینه فعالیت نزدیک و مشترک با همدیگر هستند در قالب ۱۲ خوشه فناوری برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

دومین جلسه از این مجموعه نشست ها به هسته واحدهای حوزه تجهیزات دیجیتالی سلامت اختصاص یافته است.

در این دورهمی واحدهای فناور

داده چکاوک یکتا (با ایده محوری دستگاه پالس اکسی متر)، هسته دانش پارسیان نگار (با ایده محوری دستگاه رگ یاب)، هسته تراهرتز (با ایده محوری ارتقاء دستگاه ماموگرافی با اشعه تراهرتزTHz)، هسته بی آر ان (با ایده محوری دستگاه شیر دهی به نوزادان به روش جدید) و هسته توسعه دیجیتال زاگرس (با ایده محوری دستگاه کیفیت سنج مواد غذایی) شرکت داشتند که با بیان تجربیات و یافته های خود راه های تعامل، هم افزایی و همکاری بیشتر را بررسی کردند.

جلسه بعدی این سلسله نشست ها به خوشه فناوری داده پردازی اختصاص دارد که چهارشنبه 19 آبان با حضور نماینده هسته/ واحدهای نویان راهکار آینده، هوش رایان ایرسا، دلتا هوش زاگرس، داده چکاوک یکتا، بروجن آنالیز و سورینت برگزار میشود.

صفحه اختصاصی واحدهای شرکت کننده در این نشست به شرح زیر است:

داده چکاوک یکتا https://b2n.ir/761968

دانش پارسیان نگار https://b2n.ir/h66446

تراهرتز https://b2n.ir/n47422

توسعه دیجیتال زاگرس https://b2n.ir/x18041

بی آر ان https://b2n.ir/f24107