نشست خوشه فناوری حوزه الکترونیک در مرکز رشد برگزار شد.

پنجمین جلسه از مجموعه نشست های خوشه فناوری به هسته واحدهای حوزه االکترونیک اختصاص یافت.

در این دورهمی هسته واحدهای فناور

سپهر تراشه پارس (با محصول دستگاه شستشوی قطعات با استفاده از امواج التراسونیک)

بوم شناسی آوای نخجیر رخ (با محصول ساخت دوربین تله ای حیات وحش)

پیشرو ایلدا توان ( با محصول هوشمندسازی مخازن و پمپ های آب)

نویان راهکار آینده (با محصول ساخت دستگاه حضورغیاب ابری رامونا)

بهشت تکنولوژی (با ایده تست پوینت بتونی حفاظت کاتدیک شب نمای خطوط لوله)

 توسعه دیجیتال زاگرس ( با ایده طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت مواد غذایی با قابلیت اتصال به تلفن همراه و کامپیوتر)

و سرد سازان (با ایده کولر الکترونیکی خودرو)

شرکت داشتند.

در این جلسه اطلاعات تماس و محصولات واحدهای مستقر در دوره های پسا رشد، رشد و رشد مقدماتی به منظور آشنایی بیشتر با شرکت ها و محصولات آن ها در اختیار اعضای حاضر قرار گرفت.

***لازم به ذکر است متقاضیان حضور در دورهمی خوشه های فناور می توانند بعد از هماهنگی با دفتر مرکز رشد در این جلسات شرکت کنند.

جلسه بعدی این سلسله نشست ها به خوشه فناوری حوزه ماشین سازی اختصاص خواهد داشت.

جلسات هم افزایی بین هسته/ واحدهای مستقر در مراکز رشد پارک علم و فناوری که دارای زمینه فعالیت نزدیک و مشترک با همدیگر هستند در قالب ۱۲ خوشه فناوری برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

صفحه اختصاصی واحدهای شرکت کننده در این نشست به شرح زیر است:

 سپهر تراشه پارس: https://b2n.ir/h86206

پیشرو ایلدا توان: https://b2n.ir/p61728

بوم شناسی آوای نخجیر رخ: https://b2n.ir/409832

نویان راهکار آینده: https://b2n.ir/q62302

بهشت تکنولوژی: https://b2n.ir/d58151

توسعه دیجیتال زاگرس: https://b2n.ir/x18041

سردسازان: https://b2n.ir/m46631