وبینار انتقال تجربه در حوزه برق، الکترونیک و فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار-سیستم‌های هوشمند اندازه‌گیری و تجهیزات مانیتورینگ صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا برگزار شد.

وبینار انتقال تجربه در حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم های خودکار-سیستم‌های هوشمند اندازه‌گیری و تجهیزات مونیتورینگ صنعتی مبتنی بر اینترنت اشیا از سری وبینارهای مصوب سال 1401 مرکز رشد واحدهای فناور توسط بنیان گذار شرکت  شرکت برونتاب انرژی جناب مهندس مراغه ای در روز شنبه 30 مهرماه سال 1401 از ساعت 13 الی 15 برگزار شد.

در این جلسه ارائه داستان کسب و کار و سرگذشت کارآفرین در قالب ارائه انتقال تجربه و پرسش و پاسخ صورت پذیرفت.

همچنین باتوجه به فعالیت این شرکت در زمینه هوشمندسازی، مهندس مراغه ای مدیرعامل این شرکت اعلام کردند که واحدهای فناور مرکز رشد که در زمینه هوشمندسازی فعالیت می کنند می توانند برای تهیه نرم افزار هوشمندسازی برای ایده شان با این شرکت ارتباط برقرار کنند.

افرادی که موفق به حضور در این وبینار نشدند از طریق پیوند زیر می توانند به فایل ضبط شده این دوره و دوره های قبلی در حوزه های دیگر دسترسی پیدا کنند:
https://drive.google.com/drive/folders/1dE7_CzbZzYzWNfppWIrHqf3-LGbrnp1V