آتین ماشین پارسیان

معرفی شرکت

واحد فناور "آتین ماشین پارسیان" به نمایندگی آقای ایمان اکبریان دهکردی مستقر در دوره رشد

خدمات و محصولات

دستگاه تولید ماسک تنفسی با سیستم التراسونیک

ساخت خطوط تولید مکانیزه ماسک سه لایه کش دار یک بار مصرف پزشکی .
بدون نیاز به پمپ باد . سیستم برق تک فاز به جای سه فاز با مصرف انرژی فوق العاده کم به نسبت نمونه های خارجی .
نیاز به فضای کم و با صدای فوق العاده کمتر به نسبت نمونه های خارجی .
سیستم دوخت التراسونیک