اتوماتیک ویرا

معرفی شرکت

هسته فناور اتوماتیک ویرا مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای محسن مقیمی بلداجی

خدمات و محصولات

اتوماتیک ویرا در جهت هوشمند سازی خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار برآمده و برآن است که با استفاده از سیستم هوش مصنوعی و شبکه عصبی این امر را محقق سازد.از جمله اهداف اولیه این تیم AutoPark می باشد.