اطلس پرتو جهان بین

معرفی شرکت

واحد فناور اطلس پرتو جهان بین مستقر در دوره رشد پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای یاسین فدائی فارغ التحصیل رشته ریاضی مقطع دکتری

خدمات و محصولات

ارتقاء دستگاه ماموگرافی با اشعه تراهرتزTHz