تراهرتز

معرفی شرکت

هسته فناور تراهرتز مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای یاسین فارغ التحصیل رشته ریاضی مقطع دکتری