توسعه دیجیتال زاگرس

معرفی شرکت

هسته فناور توسعه دیجیتال زاگرس مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محسن کیانی فرق التحصیل مقطع دکتری مهندسی مکاترونیک

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت مواد غذایی با قابلیت اتصال به تلفن همراه و کامپیوتر