دانش گستران چابک آزمون

معرفی شرکت

واحد فناور دانش گستران چابک آزمون مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای محسن کیانی فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی کامپیوتر

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت دستگاه سنجش کیفیت مواد غذایی با قابلیت اتصال به تلفن همراه و کامپیوتر