سانا زیست پرداز

معرفی شرکت

واحد فناور سانا زیست پرداز به نمایندگی دکتر صادق فرهادیان یکی از شرکت های فعال در حوزه بیوشیمی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرکرد می باشد که در زمینه پروتئین انفورژن فعالیت میکند.

این واحد فناور با استفاده از متخصصان حوزه بیوشیمی، بیوتکنولوژی و ژنتیک در سال۱۳۹۴ با نام "پروتئین انفورژن" و فعالیت در حوزه بیوانفورماتیک در دوره رشد مقدماتی آغاز به کار کرد. از سال ۱۳۹۷ با ادغام "پروتئین انفورژن" و هسته "زیست کاران", با تکمیل و ارتقای سبد محصولات, فعالیت این واحد فناور در قالب "سانا زیست پرداز بام زاگرس" در دوره رشد ادامه پیدا کرده است.

هدف اصلی این واحد فناور ارائه خدمات تخصصی در زمینه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های محاسباتی بیوانفورماتیک، شبیه سازی دینامیک مولکولی در زمینه ماکرومولکولهای زیستی مثل پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپدها، میانکنش های پروتئین-پروتئین، پروتئین-لیگاند، شبیه سازی نانو ذارت و طراحی دارو و سیگنال پپتید در مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت های دارویی می باشد که قبل از شروع مطالعات آزمایشگاهی و تولید محصول ضروریست.

شبیه سازی، دانش بیوانفورماتیک و شبیه سازی مولکولی به ما این امکان را می دهد که با استفاده از یک برنامه رایانه ای و یک مدل نظری مناسب، رفتار و خواص سیستم را تخمین بزنیم. از آنجایی که انجام آزمایشات در شرایط عملی به دلیل تمامی محدودیت های موجود از قبیل شرایط دما و فشار مختلف، زمان و هزینه بر بودن آزمایشات تجربی دشوار به نظر می رسد، این تکنیک به لحاظ فنی اهمیت زیادی دارد. در سال های اخیر از این روش به طور گسترده جهت مطالعه رفتار مایعات، هیدروکربن ها و ماکرو مولکول ها نظیر پروتئین ها و DNA می شود. " واحد فناور سانا زیست پرداز با مجموعه ای از متخصصان حوزه بیوانفورماتیک ارائه دهنده خدمات آزمایشگاه مجازی (این سیلیکو) در تمامی زمینه های بالا است."

زمینه های همکاری:
این واحد امادگی دارد با پژوهشگران و علاقه مندان به حوزه بیوانفورماتیک, شرکتهای داروسازی و محققان بخش دارویی همکاری نماید.

خدمات و محصولات

تولید پن هایDSC
آزمایشگاه تخصصی در زمینه شبیه سازی دینامیک مولکولی در زمینه اکرومولکول های زیستی مثل پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و فسفولیپدها، میانکنش های پروتئین-پروتئین، پروتئین-لیگاند، شبیه سازی نانوذارت و طراحی دارو و سیگنال پپتید و پپتید، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های بیوانفورماتیک