صنیع تجهیز پترو پاراز

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی در زمینه فرآیندهای پالایشگاهی و پتروشیمی