فناوران طبیعت و صنعت سینا

معرفی شرکت

واحد فناور: “فناوران طبیعت و صنعت سینا”
نماینده: خانم خیری نیک

معرفی :
در مباحث مربوط به آمایش سرزمینی توجه به گیاهان دارویی و مرتعی اندمیک استان از اهمیت بالایی برخوردار است. حفاظت و حراست از گیاهان بومی در حال انقراض از مهمترین ملزومات حفظ منابع طبیعی و توسعه بر اساس مزیتهای منطقه ای است. از اینرو و با نگاه به روند رو به انقراض کلوس (کرفس کوهی)، پذیرش تیم های فناور و دانش بنیان در این حوزه در دستور کار مرکز رشد واحدهای فناور قرار گرفت.

با این رویکرد تیم “فناوران طبیعت و صنعت سینا” در سال ۱۳۹۸ به نمایندگی سرکار خانم فاطمه خیری نیک با مشارکت آقای صفی الله رئیسی به عنوان متخصص در زمینه کشت و توسعه گیاهان دارویی در قالب هسته فناور با ارائه ایده محوری “ تولید نوین نشا و تکثیر کلوس کوهی” موفق به استقرار در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری شد.


اهمیت تولید نشای کلوس از آنجاست که علاوه بر در معرض انقراض بودن این گونه، تولید نشای آن به رغم داشتن پیچیدگیهای فناوری گام موثری در زراعی کردن این گیاه پر ارزش و اندمیک استان چهارمحال و بختیاری است. کرفس‌کوهی با نام علمیKelussia odoratissima Mozaff و نام محلی “کلوس” از تیره چتریان Apiaceae می‌باشد. کلوس گیاهی چند ساله با ارتفاع بیش از ۱۲۰ سانتی متر میباشد.


رویشگاه طبیعی گیاه داروئی کلوس
در مطالعات و بررسی ها انجام شده اثرهای ضد درد و ضد التهاب و اثرهای ضد اضطراب و خواب آوری اسانس و عصاره کلوس به اثبات رسیده است. همچنین در تحقیقات دیگری اثرهای ضد آلرژی، محافظت کننده عروق، آنتی ترومبوز و محافظ دستگاه گوارش، ضد دیابت، آنتی پراکسیداسیون لیپیدها و ضد سرطان مشخص شده است.

فتالیدهای موجود در اسانس برگ و بیشتر در بذر گیاه مهارکننده پروستاگلاندین F2α، مهارگرقوی تومورهای سرطانی بویژه در معده، درمان کننده صرع، درمان کننده اختلالات کبدی، آلرژی، کاهش دهنده ویسکوزیته خون و مهارگر قوی سرطان دهانه رحم می باشند. آزمایشات نشان داده که این مواد در مهار کردن تومور معده و کاهش ازدیاد آن به میزان 67 تا 83 درصد تاثیر مثبت داشته اند.


در تحقیقات دیگری که اثر مواد موثره کلوس بر روی حیوانات مورد بررسی قرار گرفته است : اثر کلوس بر چربی خون بیماران مصرف کننده لواستاتین: یک مطالعه بالینی، اثر مصرف مزمن خوراکی بخش هوایی کلوس بر میزان گلوکز و چربیهای سرم خون در موش سفید بزرگ دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسیس، اثر عصاره متانولی گیاه کلوس بر میزان ترشح اسید و پپسین معده در موش صحرایی، اثر تجویز خوراکی و دراز مدت بخش هوایی کلوس بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی شده و بررسی اثر ضد اضطراب و خواب آوری عصاره تام و اسانس گیاه کلوس در موش سوری اثرات دارویی این گیاه به اثبات رسیده است.

واحد فناوران طبیعت و صنعت سینا با تکمیل فاز پژوهشی و گذراندن مراحل تحقیقاتی همراه با تثبیت و بلوغ تکنولوژی تولید نشای کلوس در سال ۱۳۹۹ موفق به عرضه تجاری این محصول گرانبها شد.

این هسته فناور با تامین نشاء گیاهان دارویی دیم و مرتعی موفق به ارائه خدمات فنی خود به سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گردیده و امید است با توسعه دامنه فعالیتها گام مهمی درجهت توسعه کشت و زراعی کردن این گونه پر ارزش و جلوگیری از انقراض آن بردارد.

زمینه های همکاری و تعامل:
***شرکت فناوران طبیعت و صنعت سینا با تیمی متشکل از متخصصین حوزه های علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی آماده همکاری و ارائه خدمات مشاوره، تحقیقاتی و پیاده سازی در حوزه های ترویج و توسعه کشت گیاهان دارویی دیم و ایجاد سایت های الگویی کشت گیاهان دارویی است.


اطلاعات تماس:
تلفن تماس: 09138832250

پست الکترونیک: Raesi67@gmail.com

صفحه واحد در سایت مرکز رشد: https://b2n.ir/078102

خدمات و محصولات

استخراج و تخلیص z-ligustilide از کرفس کوهی.
کلوس یاکرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoatisima Mozaff .از گونه های دارویی مهم واندمیک وانحصاری ایران بوده که در حال انقراض می باشد.لذا توسعه سطح زیر کشت آن از جنبه های مختلف حایز اهمیت می باشد.
*تولید نشا گونه های مرتعی و گیاهان دارویی دیم در خزانه های تولید نشا
*بهبود جوانه زنی بذر این گونه های دارویی با ارزش
*توسعه کشت گونه های مرتعی و گیاهان دارویی دیم
*فرآوری و تولید محصولات جانبی ( باریجه و آنغوزه)