ماشین سازی ایفا

معرفی شرکت

هسته فناور ماشین سازی ایفا مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری

خدمات و محصولات

طراحی و تولید پمپ اسلاری