ناب باتری (Knob)

معرفی شرکت

هسته فناور ناب باتری (Knob) مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی خانم مردانی کرانی فارق التحصیل رشته فیزیک

خدمات و محصولات

باتري سمعکی ونظامی