نانو کیمیاگران صنعت سبز

معرفی شرکت

هسته فناور نانو كيمياگران صنعت سبز مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای مجتبی نوروزی فارغ التحصیل مقطع دکتری مهندسی کشاورزی-علوم خاک

خدمات و محصولات

کود مایع (کلاته برپایه ترکیبات زیستی)