نویان طب ابزار هوشمند

معرفی شرکت

واحد فناور نویان طب ابزار هوشمند مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای دانیال طاهریان

خدمات و محصولات

دستگاه ضد عفونی سطوح و محیط با استفاده از تکنولوژی Plasma cluster