هربال تسکین پارس

معرفی شرکت

هسته فناور هربال تسکین پارس مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای محمد زوارشانی دکتری رشته دام پزشکی

خدمات و محصولات

طراحی و ساخت ترمیم و ضدعفونی کننده زخم با استفاده از ترکیب عصاره آبی آلوئه ورا، بره موم و نانو ذرات نقره