پهتا

معرفی شرکت

هسته فناور پهتا مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای میلاد بویری فارغ التحصیل رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی

خدمات و محصولات

هوشمندسازي مخازن و پمپ هاي آب